Geen animo bij Friezen om mee te praten over profiel nieuwe dijkgraaf

De inwoners van Fryslân hebben geen behoefte om mee te praten over de profielschets voor de nieuwe dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Het waterschap zou vanavond een inspraakbijeenkomst houden om gewone Friezen de kans te geven om hun mening te geven over welke kwaliteiten de nieuwe dijkgraaf moet beschikken. De inspraakbijeenkomst is echter geschrapt omdat niemand zich bij het waterschap als inspreker heeft aangemeld.
Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Volgens woordvoerster Hanneke Nieuwenhuis mag je hier niet de conclusie aan verbinden dat het de Friezen niet kan schelen wat voor man of vrouw de nieuwe dijkgraaf wordt. "Je kan het ook zo zien dat mensen er wel vertrouwen in hebben dat het bestuur een goede kandidaat gaat uitzoeken", zegt Nieuwenhuis. Maar het bestuur van het waterschap koos eerder voor een 'open en transparante' procedure en daarbij hoort ook een inspraakgelegenheid, net als ook wel wordt gedaan met de profielschets voor een nieuwe burgemeester.

Zware procedure

Wetterskip Fryslân is op zoek naar een opvolger van dijkgraaf Paul van Erkelens. Hij stopt er aan het eind van dit jaar mee. Het algemeen bestuur gaat nu volgende week maandag de profielschets vaststellen zonder inbreng van de burgers van Fryslân. De vacature wordt op 21 september gepubliceerd. De benoeming van een dijkgraaf is een zware procedure. De voordracht voor de nieuwe dijkgraaf moet ook worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat de nieuwe dijkgraaf in het voorjaar van volgend jaar benoemd wordt voor een periode van zes jaar.

Inhoud profielschets

In de concept-profielschets van het bestuur staat onder andere dat Wetterskip Fryslân "een inspirerende en innovatieve bestuurder zoekt, met grote maatschappelijke sensitiviteit." De nieuwe dijkgraaf moet "besluitvaardig zijn in tijden van crisis", maar ook beschikken over "relativeringsvermogen en gevoel voor humor." Verder vindt het bestuur het belangrijk dat de nieuwe man of vrouw het Fries machtig is of anders bereid is de taal snel te leren.