Jongeren uit Groninger instelling lopen weg naar Leeuwarden

De afgelopen weken zijn meerdere keren jongeren weggelopen uit de gesloten jeugdinstelling Elker in Groningen. Ze doken dan weer op in Leeuwarden. Maar hoe komen ze daar terecht? RTV Noord zocht het antwoord daarop.
Jongereinynstelling Elker yn Grins © Google Street View
Volgens woordvoerder Géanda Prozée van Elker, voorheen bekend als Het Poortje, is het niet zo dat Leeuwarden bijzondere aantrekkingskracht heeft op de jongeren die in de instelling verblijven.
"Ze worden ook opgehaald uit andere plaatsen. Dat kan een andere stad zijn, of juist een dorp in de provincie. Maar dit zijn nu de gevallen waar de politie melding van heeft gemaakt."

"Geen weglopers"

"Het beeld van weglopers wil ik trouwens graag nuanceren', zegt Prozée. 'Het gaat om jongeren die niet terugkeren van verlof."
De jongeren gingen waarschijnlijk niet zomaar naar Leeuwarden. "In het algemeen is het zo dat ze naar hun eigen vertrouwde omgeving gaan, of ze horen iets van anderen." Vanwege de privacy kan Prozée verder niet ingaan op de achtergronden van de tieners.
Ze wijst er wel op, dat het in een aantal gevallen om dezelfde jongeren kan gaan, die zich niet aan de verlofafspraken houden. Volgt er dan een sanctie? "Dat verschilt van persoon tot persoon en hangt af van de situatie."

Opvallend

Exacte cijfers over de plaatsen waar de jongeren die niet terugkomen van verlof naartoe gaan, heeft Prozée niet voorhanden.
"Het is inderdaad opvallend, dat hadden we zelf ook al gezien. Het zijn jongeren uit het Noorden, dat kunnen dus ook Friese jongeren zijn. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook naar Oost-Groningen terug."

Jongeren uit Noord-Nederland

De gesloten jeugdzorginstelling aan de Hoogeweg in Stad is voor jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe. Af en toe gebeurt het ook wel eens dat er iemand uit een ander deel van het land in Groningen geplaatst wordt.
"Bijvoorbeeld als een rechter oordeelt dat het goed is als iemand uit zijn omgeving weg moet."

Na rechterlijke uitspraak

Jongeren komen bij de Elker-instelling in Stad terecht na tussenkomst van de rechter die een machtiging moet afgeven. Er zijn zestig opvangplaatsen.
"Het gaat om jongeren die bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van loverboypraktijken. Of jongeren die suïcidaal zijn en die we tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Niet om criminele activiteiten."
"Zelf gebruiken wij de term 'jeugdzorg-plus'. Het is de zwaarste vorm van jeugdzorg. Een jongere krijgt wel beperkingen opgelegd, maar het is absoluut geen gevangenis. En dat is nog wel het beeld dat bestaat bij veel mensen. Jongeren worden ook niet gefouilleerd, of zo."

Kwetsbare jongeren

"Bij ons zitten kwetsbare jongeren, met heel veel verschillende problematiek. We stoppen niet meer zoals vroeger een jongere een aantal jaren weg. Dat is ook niet meer waar we als maatschappij in geloven. Het werk dat wij doen, is alleen een tussenstation."

Het Poortje

Op de plek van Elker zat voorheen jeugdgevangenis Het Poortje. De hekken staan er nog wel. Dat zorgt soms voor verwarring, weet Prozée: "Die gaan we nog weghalen, want de associatie met de jeugdgevangenis past er niet meer bij."
"Juist als er hekken staan, zijn jongeren misschien eerder geneigd weg te lopen. We willen het terrein de komende jaren aanpakken."