LTO Noord: "voorstel D66 voor inkrimping veestapel bizar"

Het voorstel van Tweede-Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 om het aantal kippen en varkens van Nederlandse boeren met de helft te verminderen, is bizar. Dat vindt boerenorganisatie LTO Noord.
Kippen © Shutterstock.com
De regeringspartij wil met de voorgestelde maatregel de uitstoot van stikstof verminderen en op die manier ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen ruimte meer voor vijftig miljoen kippen en zes miljoen varkens.
"Het Kamerlid stelt dat dit nodig zou zijn om uit de juridische stikstofimpasse te komen. Deze uitspraak is feitelijk onjuist en doet geen recht aan de complexiteit van de materie", zo laat LTO Noord weten.

Sector doet al veel

Volgens de organisatie doet de sector al heel veel aan verdere verduurzaming en is een compliment gepaster dan een halvering van het aantal dieren. "Het komt hard aan bij boerenfamilies als een volksvertegenwoordiger zegt dat de helft van hen geen bestaansrecht meer heeft."

Te absurd voor woorden.

Wij schrikken hier heel erg van, zegt Trienke Elshof van LTO Noord. Halvering van de veestapel is veel te makkelijk geredeneerd. "Het is te absurd voor woorden wat hier gezegd wordt."

Cijfers kloppen niet

De redenatie klopt ook nog eens niet. Volgens D66-Kamerlid De Groot komt 70 procent van de Nederlandse uitstoot van stikstof uit de landbouw, en een groot deel uit de intensieve veehouderij. En dat terwijl de sector nog geen procent bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dat klopt niet, zegt Elshof. "Vorige week heeft de minister in de Kamer nog gezegd dat de landbouw voor 45 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof. Ik weet niet waar hij dat percentage weghaalt." En de landbouw mag dan maar voor minder dan een procent bijdragen aan de economie, dan worden de bedrijven eromheen buiten beschouwing gelaten. Die dragen ook bij aan het bruto nationaal product. Jammer dat we op deze manier de discussie moeten voeren, zegt Elshof.

Ecologisch en economisch

De LTO had een breed plan van reducerende stikstof gemaakt, bijvoorbeeld met eiwitarm voer en kringlooplandbouw. "Maar, al haal je de halve Nederlandse veestapel weg, dan voldoen wij nog niet aan de nieuwe stikstofnormen," zegt Elshof. De LTO wil een goede inhoudelijke discussie om hier op ecologisch en economisch goede wijze uit te komen. Er komt eerst een gesprek met de commissie-Remkes en daarna met Kamerleden. De LTO ziet meer heil in een aanpak die van het gebied afhangt.