Aantal alleenwonenden Fryslân stijgt, op vlieland in verhouding de meesten

In Fryslân woonde in 2018 ruim 16 procent van de mensen alleen. Dat is meer dan in 2008, toen nog 14 procent van de Friezen alleen woonde. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vrijdag verschijnen.
De 'eenzaamste' gemeente in Fryslân is Vlieland © ANP
In Leeuwarden ligt het percentage van alleenwonenden relatief hoog; maar liefst 23,3 procent van de mensen in Leeuwarden woont alleen. Van studentensteden is bekend dat het aantal alleenwonenden relatief hoog ligt. Zo is het percentage in Groningen maar liefst ruim 37 procent. Groningen is daarmee ook de Nederlandse gemeente met het grootste aandeel alleenwonenden.

'Eenzaamste' gemeente

In Fryslân is de gemeente met het grootste percentage van alleenstaanden Vlieland (29,6 procent), direct gevolgd door Schiermonnikoog met 27,3 procent. Dat komt omdat er op de eilanden relatief veel ouderen wonen. Die zijn, nog vaker dan twintigers, veelal alleenwonend. Wel moet gezegd worden dat het om vrij kleine aantallen gaat, waardoor de percentages sneller uitschieten.

Toekomst

Landelijk ligt het percentage wat hoger dan in Fryslân. Vorig jaar woonde 17,4 van de Nederlanders zonder anderen in een huis. De toename van het aantal mensen dat alleen woont komt vooral door groei van de studentensteden, en doordat ouderen langer thuis blijven wonen, ook als ze geen partner meer hebben.
De verwachting is dat het aantal alleenwonenden in Nederland alleen maar zal blijven groeien. Deze groei komt vooral voor rekening van de zeventig plussers. Op 10 september publiceren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS een huishoudensprognose waaruit moet blijken hoe de verwachtingen per gemeente zijn voor de komende dertig jaar.