Groen licht voor restauratie Jouster Toer

De restauratie van de Jouster Toer zal na lange tijd van start gaan. Sinds november mist de spits van de verwaarloosde toren. Die staat al lange tijd in de steigers, maar er was niet genoeg geld voor een nieuwe. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten heeft deze week opdracht gegeven tot het vervolg van de restauratie.
De Jouster Toer noch hieltyd yn 'e stegers © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Er was veel gedoe rondom de toestand van de toren. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten nam de toren 2,5 jaar geleden over van de gemeente. Dat de toren er zo slecht aan toe was, werd toen niet verteld. Volgens de stichting wist de gemeente het zelf ook niet.
Uit een inspectie bleek dat de houten constructie zwaar was verwaarloosd en dat de situatie eigenlijk al lange tijd levensgevaarlijk was. In december 2018 werden de spits en de lantaarn uit voorzorg van de toren gehaald.
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
De totale kosten van de werkzaamheden worden geschat op 285.000 euro. Gemeente De Fryske Marren was tot 2016 eigenaar van de Jouster Toer en heeft in juni 200.000 euro beschikbaar gesteld. Voor het resterende bedrag is externe financiering gevonden.
De restauratie wordt gedaan door dezelfde aannemer die vorig jaar ook de spits van de toren heeft gehaald. De werkzaamheden zijn op dit moment in voorbereiding en zullen voor het grootste deel plaatsvinden in de werkplaats in Sneek. In het tweede halfjaar van 2020 zal de toren worden opgeleverd.