Duizend schoolkinderen helpen met snoeiwerkzaamheden in noordoosten

Bijna duizend leerlingen van zo'n dertig basisscholen in het noordoosten van Fryslân helpen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de komende weken. De hulp richt zich op de snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van elzensingels en houtwallen.
© Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen les over het natuur- en landschapsbeheer en de cultuurhistorie van hun eigen omgeving. Bij dat lesprogramma past het snoeien ook. Ze krijgen ook te horen wat er nodig is om alles gezond te houden.
De kinderen van klassen uit Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel zullen een dag aan de slag met het onderhoud van het coulisselandschap. Medewerkers en vrijwilligers van Landschapsbeheer Fryslân geven leiding bij het snoeien.