Nederland moet meer doen voor Friese taal en identiteit

Nederland moet meer doen om Fryslân te helpen om de Friese identiteit en taal te bevorderen, vooral in het onderwijs. Met die oproep komt een adviescomité van de Raad van Europa. Het gaat wel beter met de Friese identiteit en taal, maar voor verdere ontwikkeling is meer steun van de nationale overheid nodig.
© Omrop Fryslânm, Jeroen Boersma
De provincie Fryslân heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat meer mensen de Friese taal kunnen spreken, lezen en schrijven. Maar er zijn niet genoeg docenten Fries. Steun van de onderwijsinspectie en investeringen in de lerarenopleiding zijn cruciaal, zegt het comité.

Omrop is van groot belang

Omrop Fryslân is als onafhankelijke omroep van groot belang voor de promotie van de Friese taal, maar de positie blijft 'kwetsbaar', omdat publieke uitzendingen in de Friese taal niet per wet zijn vastgelegd.
Daarnaast moet er meer worden gedaan om de zichtbaarheid van de Friese taal in de openbare ruimte te vergroten, bijvoorbeeld door het Fries stelselmatig te gebruiken voor topografische aanduidingen of voor opschriften op openbare gebouwen, in Friestalige gemeenten in onze provincie.

Regering: geen zorgen

In een reactie zegt de regering dat er geen reden is om bezorgd te zijn over Omrop Fryslân. Wat het opleiden van docenten Fries betreft moet nog worden vastgelegd welke voorwaarden er aan de bevoegdheid voor het vak worden gesteld. De onderwijsinspectie zal 'op stimulerende wijze' aandacht geven aan de kwaliteit van het Fries in het onderwijs, verzekert de regering.