Wassink niet optimistisch over Eilân: "En dan druk ik me eufemistisch uit"

Ook burgemeester Bert Wassink reageert op de ophef rondom het wel of niet doorgaan van festival Eilân op Terschelling. De vergunning voor het festival is door de rechter geschorst, maar organisator Daniël van Drunen wil nu het podium verplaatsen dat in een Natura2000-gebied moest komen. Van Drunen wil dus opnieuw een vergunningsaanvraag doen. Burgemeester Wassink windt er echter geen doekjes om: "Het is aan de initiatiefnemer, maar laat ik het zo zeggen: ik ben er niet optimistisch over. En dan druk ik me eufemistisch uit."
It marke by Hee © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Provinsje Fryslân geeft geen toestemming voor het festival, en daar moet de gemeente zich voorlopig bij aansluiten. "We hebben elkaar onlangs gesproken en toen was de voorzieningenrechter aan het woord. Hij gaf aan dat de evenementenvergunning geschorst werd, maar dat die schorsing opgeheven kan worden door het verlenen van een omgevingsvergunning van de gemeente," legt Wassink uit.
De gemeente kan die omgevingsvergunning alleen verlenen als de provincie ook akkoord is. Wassink: "Dat komt omdat de voorzieningenrechter ook een aantal gebreken had geconstateerd, die opgeheven moeten worden. Daar speelt de provincie een rol in: die moet komen met een 'aangepaste verklaring van geen bedenkingen.' Maar de provincie vindt het niet verantwoord om dat op korte termijn te doen. Dus kunnen wij ook geen omgevingsvergunning verlenen, want de provincie heeft als het om natuur gaat het bevoegd gezag."

Kort dag

De provincie heeft aangegeven dat het slim is om naar een andere locatie te zoeken. "Maar", zegt Wassink. "Het is allemaal wel erg kort dag. Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning en die wijzen we af, omdat het op deze aangegeven plek niet gerealiseerd kan worden. Als de aanvrager - en dat zou dan heel snel moeten zijn - met een nieuwe aanvraag komt, dan zullen wij naar bevind van zaken handelen. En laten we wel wezen: de opvattingen van de provincie zijn ook dan weer volstrekt leidend."

Schadeclaim?

Het ziet er niet positief uit voor de organisatie van festival Eilân. Toch is Wassink niet bang voor een schadeclaim. "Dat zie ik met vertrouwen tegemoet, want ik denk niet dat er vanuit de gemeente veel fout is gegaan."

Eerder beginnen

In de gemeenteraad wordt de kwestie donderdag besproken. "Als je te maken hebt met tegenstanders van een initiatief en je wilt alles volgens de wettelijke termijnen afhandelen, dan mag je misschien wel twee jaar van tevoren beginnen met een aanvraag en dan nóg heb je tijd tekort. Het was denk ik onontkoombaar om in zo'n procedure terecht te komen als we nu zitten. We gaan nu de aanvraag omgevingsvergunning afwijzen, maar als er weer een nieuw feit voordoet, dan moeten we daar ook naar handelen."
Burgemeester Bert Wassink van Terschelling is niet positief over Eilân