Proef om zout kwelwater bij aquaducten in de ondergrond te pompen

De provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân zijn een proef begonnen om zout water weg te pompen bij de aquaducten en viaducten in de Haak om Leeuwarden. Het zijn de plaatsen waar zout kwelwater omhoog komt. De weg ligt op de plek van de oude Middelzee. Dat zorgt er nu voor dat er zout water omhoog komt.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Het kwelwater wordt nu via de kanalen afgevoerd. In tijden van droogte is dat echter niet wenselijk. Het water verzilt dan nog verder en dat is niet goed voor de landbouw. Er wordt nu onderzocht hoe je dat water terug in de ondergrond kan pompen, zegt Sjoerd Vrieswijk van de provincie. "Daar komt het vandaan en kort gezegd: daar hoort het thuis. De vraag is nu alleen hoe je dat het best kunt doen."
Zo moet worden bekeken welke leidingen en pompen het beste werken. Want niet al het water is gelijk. Op één plek komt ijzer mee omhoog, en op een andere plek zwavel. Dat stelt andere eisen aan de apparatuur die wordt gebruikt.
De proef kan op veel belangstelling rekenen. De verzilting neemt alleen maar toe. Vrieswijk: "Daarom wil je voorkomen dat het water in de boezem komt." Het probleem doet zich niet alleen bij de Haak om Leeuwarden voor. Het gaat om een gebied dat van Stiens naar Sneek loop. Daar kan het zoute kwelwater minder makkelijk afgevoerd worden. "Dan zou je aan buizen moeten denken. De aanleg daarvan en het onderhoud kosten veel geld", zegt Vrieswijk. Dat doet Rijkswaterstaat al bij de snelweg A4. Die is voor een deel verdiept aangelegd. Het zoute kwelwater wordt nu met een persleiding op de Noordzee afgevoerd.