Acht ton subsidie voor in totaal twintig projecten in Zuidoost-Fryslân

Twintig projecten in het zuidoosten van Fryslân krijgen samen zo'n acht ton subsidie van het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde voor de subsidie is dat de projecten de leefbaarheid in een wijk, dorp of stad verbeteren.
© Pexels.com
Een van de projecten die geld krijgen, is een plan van historische vereniging Smelne's Erfskip. Die laat een kunstwerk maken van de molenstenen van de voormalige cichoreifabriek, die in Drachten heeft gestaan. Dat project kost in totaal ruim 35.000 euro. Smelne's Erfskip krijgt nu bijna 10.000 euro van het Iepen Mienskipsfûns.
Twee projecten krijgen een bijdragen van 35.000 euro. De plaatselijke radio van Noordwolde, RWC, heeft veel lasten voor de huisvesting. Om alles in stand te houden is bijna 130.000 euro nodig. Daarmee willen ze onder andere de verouderde apparatuur vervangen en nieuwe programma's maken.
Het andere project dat 35.000 euro krijgt is een groene ontmoetingsplek in Wolvega. De dorpsschool in Wolvega wil een bruisend hart van de wijk worden. Buurtbewoners moeten er na schooltijd kunnen spelen en leren. Het volledig schoolplein wordt gerenoveerd. Dat kost in totaal bijna 145.000 euro.