Nauwelijks belangstelling eerste infoavond over gaswinning bij Schiermonnikoog

Er was nauwelijks belangstelling voor de eerste informatieavond over gaswinning bij Schiermonnikoog. Het bedrijf ONE-Dyas wil twintig kilometer boven het Waddeneiland miljarden kuub gas uit de grond halen. In Roodeschool kwamen er slechts zeven mensen af op de eerste inloopavond die het bedrijf organiseerde.
It sealtsje dêr't de ynrinjûn wie © RTV Noord, Steven Radersma
Een van die zeven mensen snapte wel waarom er bijna geen tegenstanders op de inloopavond waren. "We zijn al zo getreiterd door de gaswinning. Mensen hebben geen vertrouwen meer dat ze nog iets kunnen uitrichten", zegt ze. "Want wat ze ook zeggen, de mensen hebben er geen vertrouwen in dat er iets mee gedaan wordt."
Een inwoonster van 't Zandt hoopt wel dat er nog iets met de kritiek wordt gedaan. "Ga aan het werk om de opslag van zonne- en windenergie beter voor elkaar te krijgen. Dan hoef je geen gas meer te winnen."

Kritiek tegen gaswinning

Er is veel verzet tegen de gaswinning in de Noordzee. De gemeente Schiermonnikoog, de provincie Groningen en de Waddenvereniging vinden allemaal dat de natuur op zee met rust moet worden gelaten. Het bedrijf ONE-Dyas heeft wel toestemming gekregen om de gaswinning voor te bereiden. Om de plannen toe te lichten, zijn er informatieavonden in Roodeschool, op Borkum en op Schiermonnikoog.
Tegenover de zeven bezoekers van de inloopavond stonden 18 mensen die de informatie gaven. Een van hen was directielid Chris de Ruyter fan ONE-Dyas. Volgens hem gaat het niet alleen om geld. "De kassa is belangrijk voor ons, en ook voor de overheid. Maar binnenlands gas is van belang: het is schoner, het levert geld op dat van nut kan zijn voor de transitie én we worden minder afhankelijk van buitenlands gas. Die drie componenten maken het relevant om gas te winnen uit kleinere velden."

Zorgen over uitzicht, bodemdaling en pijpleidingen

Er komen nog twee inloopavonden: eentje op het eiland Borkum en eentje op Schiermonnikoog zelf. Dar komen waarschijnlijk meer mensen op af om zorgen te uiten over bijvoorbeeld het uitzicht, bodemdaling en pijpleidingen. "Die zorgen gaan we adresseren in het MER-rapport", zegt De Ruyter. MER staat voor milieueffect-rapportage. Dat onderzoek moet uitwijzen welke gevolgen boringen hebben op het milieu.
ONE-Dyas hoopt in 2022 of 2023 te kunnen beginnen met de gaswinning bij Schiermonnikoog.
Verslaggever Steven Radersma van RTV Noord op de inloopavond