Boeren tellen vlinders met behulp van een speciale emmer

Verschillende boeren in Nederland zullen de komende tijd vlinders tellen om een beeld te krijgen van hoeveel van die beestjes er op hun bedrijf rondvliegen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Het tellen doen boeren met behulp van een emmer met daarin een LED-lamp.
De LED-amer dêr't flinters mei teld wurde kinne © LTO Noord
Het meetnet in ontwikkeling heet Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, oftewel BIMAG. Bij het meten, gaat het voornamelijk om nachtvlinders. "Die worden gelokt door het licht in de emmer", legt Alex Datema uit. Hij is voorzitter van BoerenNatuur en zelf ook melkveehouder.
In de emmers zitten eierdozen. Daarin is het wel weer donker, waardoor de vlinders zich er makkelijk in kunnen verstoppen. "Als je de volgende ochtend gaat kijken, dan blijven ze mooi stil in die eierdozen zitten."

Overzicht

De vlinders die op de emmer afkomen, worden niet alleen geteld, maar ook op de foto gezet. De gegevens die dat oplevert, worden doorgegeven aan de Vlinderstichting, die er een overzicht van maakt.
Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en zelf melkveehouder
Het tellen wordt gedaan om een beeld te krijgen van hoeveel vlinders er op agrarische bedrijven zijn. Daarnaast moet het boeren duidelijk maken dat vlinders belangrijk zijn voor hun bedrijf.
"Het gaat om een pilotproject. We willen kijken of dit een systeem is dat werkt. Van augustus tot oktober is het de bedoeling dat boeren iedere week één keer de emmer plaatsen."

Insectenstand

Volgens Datema is het tellen van vlinders belangrijk, omdat er veel discussie is over de insectenstand in de wereld. Maar als er dan wordt gekeken naar waar de meetgegevens vandaan komen, blijkt dat dat voornamelijk gaat om natuurgebieden en tuinen.
"De meeste natuurliefhebbers zijn bezig in de natuur of hun eigen tuin en daar worden dan vlinders geteld. Maar van het gewone boerenland hebben we heel weinig cijfers."
Er is gekozen voor het tellen van nachtvlinders, omdat die zich makkelijk laten vangen. Ze moeten een beeld geven van de rest van de insectenstand. Op basis daarvan worden uiteindelijk maatregelen vastgesteld.

Samenwerking

Naast de Vlinderstichting werken LTO Noord-Nederland en BoerenNatuur mee aan dit project. Op dit moment tellen twintig boeren vlinders, maar daar kunnen nog meer bij.