Zonnepark aan Duistereweg in Oosterwolde wordt volledig stikstofvrij

Dat gemeente Ooststellingwerf een nieuw zonnepark wil aanleggen aan de Duistereweg, is op zichzelf een grappig feit. De provincie was echter wel kritisch op de plannen voor het park bij Oosterwolde. Er werd een zienswijze ingediend omdat er teveel stikstof vrij zou komen bij de bouw en exploitatie. Directeur Stefan Pieters van het zonnepaneelbedrijf Gutami Solar schoot aanvankelijk in de verdediging, maar is daar op teruggekomen. Samen met het bedrijf Koolen Industries zal er nu voor worden gezorgd dat er een zonnepark komt dat volledig stikstofvrij is.
Sinnepark oan Duistereweg yn Easterwâlde wurdt folslein stikstoffrij
Vanwege de zienswijze hebben initiatiefnemers en de gemeente gevraagd of Gutami Solar het zonnepark van 10MW ook stikstofvrij kan bouwen. Directeur Pieters vond dat de uitstoot al veel lager werd dan bij de huidige benutting van het land. Toch is er uiteindelijk een oplossing gevonden. Er is samenwerking gezocht met Koolen Industries uit Hengelo, een bedrijf dat zich bezig houdt met de zogenoemde energietransitie en samenwerkt met andere bedrijven.

Bouwvakkers op elektrische scooter naar het werk

Er zullen nu bij de bouw enkel elektrische voertuigen en machines worden gebruikt, zodat er geen stikstof wordt uitgestoten. Het materiaal kan ook op een duurzame wijze ter plaatse worden gebracht met elektrische boten en trucks. Ook is er groen vervoer voor de bouwvakkers: zij kunnen met elektrische bussen, auto's en scooters naar de bouwlocatie.
Op deze wijze is er minder vervuiling van het milieu en tevens minder geluidsoverlast. De kosten voor het elektrisch bouwen kunnen, zodat Gutami Solar zegt, gecompenseerd worden omdat de vergunning veel sneller kan worden afgegeven.
De Duistereweg bij Oosterwolde © Google Street View