Meer betaalbare woningen moet groei daklozen tegengaan

Als het aantal betaalbare woningen niet groeit in onze provincie, neemt het aantal daklozen alleen maar toe. Dat zeggen de instanties Zienn en het Leger des Heils.
dakleazen
Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal mensen tussen de 18 en 65 jaar dat geen vast woonadres of verblijfsplaats heeft, toegenomen is van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2018. In Fryslân is ook een stijging te zien, maar die is wel minder groot dan in de grote steden.
Toch is de inhoudelijke problematiek wel herkenbaar in onze provincie. "In 2015 is er een enorme piek geweest", vertelt Imar van der Ark, hoofd nachtopvang en algemene opvang van Zienn in Leeuwarden. Het landschap van het woningaanbod is anders dan in het landelijke aanbod. "We zien wel een verandering, dus het kan wat moeilijker worden", zegt Van der Ark.

Zorgmijders

Het gaat in Fryslân met name om zorgmijders die dakloos zijn. "Dat is de grootste groep, net als mensen die verward of verslaafd zijn", zegt Van der Ark. De kleinere groep daklozen heeft een baan. "Dat zijn vaak mensen met een baan en een schuld, of met een schuld bij de woningbouwvereniging."
Annemiek Schuurman van het Leger des Heils Fryslân ziet hetzelfde. "De cijfers in Fryslân komen niet helemaal overeen met de landelijke cijfers, maar we zien wel inhoudelijke overeenkomsten", vertelt ze.
© Omrop Fryslân
Er moeten snel meer betaalbare woningen bijkomen, anders neemt het aantal daklozen toe, zeggen de organisaties. Daarnaast willen ze beter samenwerken en zorgen voor een betere doorstroming van de daklozen naar een plek waar ze de beste opvang krijgen.

Jongeren

Aan de landelijke cijfers is te zien dat het aantal jongeren dat dakloos is zelfs verdriedubbeld is. "Daar hebben we in 2015 ook een piek gezien", zegt Van der Ark. "Maar eigenlijk is het in Fryslân net andersom, het aantal dakloze jongeren neemt af." Jongeren zijn tussen de 18 en 27 jaar. "De gemiddelde leeftijd die we hier krijgen, is zo'n 24 jaar."
Imar van der Ark van opvangorganisatie Zienn in Leeuwarden