Fryslân werkt aan een provinciaal preventieakkoord

Eind vorig jaar werd het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd, bedoeld om ons als Nederlanders gezonder te laten leven. Het zet in op vermindering van overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht. In navolging van dat nationale akkoord wordt er nu ook gewerkt aan een Fries preventieakkoord.
© Pexels.com
Wethâlder Hanneke Zonderland oer it akkoart
Dat wordt gedaan onder aanvoering van GGD Fryslân. "Het nationale akkoord is gepresenteerd door de staatssecretaris, maar die heeft de opdracht gegeven om het uit te rollen via de gemeenten. GGD Fryslân kan daarbij helpen om structuur te geven", legt wethouder Hanneke Zonderland van Weststellingwerf uit. Zij zit in het bestuur van GGD Fryslân.

Beter op elkaar afstemmen

Er wordt al veel gedaan aan preventie, maar het is de bedoeling dat er meer samenhang komt tussen de projecten die al lopen, zoals Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries, Rookvrije Generatie, Friese beweegakkoord, Kansrijke start, Gezonde School en JOGG. Projecten zullen ook meer worden afgestemd op leeftijd.
"Wij pakken dat landelijke stukje over en zetten dat over naar de gemeente", legt Zonderland uit. Een maatregel die Weststellingwerf kortgeleden heeft genomen, is bijvoorbeeld het rookvrij maken van de omgeving van de sporthal van Wolvega.

Eén programma

Iedere gemeente heeft weer andere speerpunten. "Zo is de ene gemeente bezig met omgaan met dementie en de andere zet meer in op kinderen en het stimuleren van water drinken. De andere gemeente let weer op de werkvloer en beweging. Al die projecten zijn ze nu aan het koppelen en daar moet één programma van worden gemaakt."
Het Friese akkoord moet na de herfst klaar zijn, zodat er begin 2020 een handtekening onder kan worden gezet.