Waddenfonds zet subsidiekraan weer open, wel twijfel over verdelingswijze

Het Waddenfonds stelt opnieuw 8 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het Waddengebied. Daarbij gaat het om een subsidieregeling voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en lokale overheden. Voor een project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds beslist uiteindelijk naar welke plannen het geld gaat. Toch zijn er wel twijfels over de wijze waarop het geld verdeeld wordt.
It Waad by Koehoal © Remco de Vries
"Het Waddenfonds is opgericht in 2006 en rond de eeuwwisseling heeft het tweede paarse kabinet besloten om te boren naar gas onder de Waddenzee. Daar kwam veel commentaar op en om dat te compenseren is het Waddenfonds opgericht. Daar is veel geld ingestoken door het Rijk," zegt woordvoerder Gerard van der Veer van het Waddenfonds. "tot 2026 wordt er volop geïnvesteerd in het Waddengebied: in de ecologie, om die op een hoger plan te tillen, maar ook in de duurzame economische ontwikkeling."
In deze pot zit veel geld en elk jaar is er een subsidieregeling waarmee er acht miljoen euro wordt verdeeld over de plannen die bij het fonds worden ingediend. Van der Veer: "Daarnaast is er ook nog een investeringskader waar het Waddenfonds ook veel geld aan besteedt, dan gaat het om hele grote plannen."

Komt er een andere invulling van de regeling?

Afgelopen jaar is de 8 miljoen die beschikbaar kwam, echter niet opgebruikt. Dat roept vragen op, hoewel het geld wel weer gewoon beschikbaar blijft. "Deze regeling is voor het derde achtereenvolgende jaar, maar er zijn ook wel gedachten binnen het Waddenfonds om het over een andere boeg te gooien en de subsidieregeling anders in te kleden. Maar daar moet men nog over in gesprek."

Waar gaat het geld heen?

"Het Waddenfonds heeft eigenlijk negen thema's. Dat gaat van natuurprojecten en landschapsontwikkeling tot de ontwikkeling van duurzame recreatie- en toerismeprojecten. Maar bijvoorbeeld ook projecten over groene energie, visserij of agrarische projecten. De Waddenkust heeft veel last van verzilting door het zoute water, bijvoorbeeld akkerbouwers. Daar worden bijvoorbeeld projecten over ingediend, over hoe daarmee om te gaan."
Volgens Van der Veer is het bekendste project misschien het nieuwe Waddencentrum op de kop van de Afsluitdijk. "Maar ook Sense of Place, een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park Schiermonnikoog en een vismigratierivier bij de Afsluitdijk zijn bekend," geeft hij aan.

Hoe wordt het geld verdeeld?

Er is een commissie van externe deskundigen die alle plannen beoordeelt. "Die kent punten toe en projecten met meer dan 70 punten komen in een ranking en die plannen worden voorgedragen aan het dagelijks bestuur. Dat bestuur maakt de definitieve beslissing. In het dagelijks bestuur zitten gedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de drie Waddenprovincies," legt Van der Veer uit.
Gerard van der Veer van het Waddenfonds over de subsidieregeling