Actiegroepen eisen stop op stikstofuitstoot in open brief

De activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot moeten worden stilgelegd tot de natuur genoeg is beschermd. Daar pleiten omwonenden van boorlocaties en verschillende organisaties, zoals Laat Fryslân niet zakken, Ternaard Foar de wyn, de Waddenvereniging en Stichting Tsjingas voor in een open brief aan Johan Remkes, de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek.
© ANP
Remkes werkt in opdracht van minister Carola Schouten, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan een advies over het stikstofbeleid. Dat beleid werd eind mei door de Raad van State ongeldig verklaard. "Wij willen hem onder de aandacht brengen dat er een stop moet komen op stikstofuitstoot door olie- en gasbedrijven", legt Monique Plantinga van Tsjingas uit.

Vermilion

Aanleiding is het besluit van het ministerie dat het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion niet meer mag boren. Vermilion wilde namelijk proefboringen doen bij Noordwolde, maar moest die plannen op een laag pitje zetten nadat burgers ontdekten dat het bedrijf geen vergunning had.
"Wij vinden dat het niet zo kan zijn dat burgers in heel Nederland moeten kijken of bedrijven zich wel aan de regels houden. Dat willen we omdraaien en de regie leggen bij de overheid. Daarom vragen we de commissie om hiernaar te kijken." De actiegroepen vinden dat iemand de regie op zich moet nemen en dat kunnen natuurlijk niet de olie- en gasbedrijven zelf zijn.

Natura 2000

Het winnen van gas en olie moet dus worden stilgelegd tot de natuur aantoonbaar beter beschermd wordt. Wat de actiegroepen daaronder verstaan? "Dat zal per geval bekeken moeten worden. Het gaat om de Natura 2000-gebieden. Daar zijn er meer dan 50 van in Nederland. Een aantal van die gebieden is stikstofgevoelig, dus dat is best een puzzel als je daarnaast wil gaan proefboren. Hoe dat moet worden opgelost, zal moeten aangewezen vanuit die commissie die zich bezig gaat houden met het beleid."
Waarschijnlijk zal Remkes in september een eerste advies geven. Daarna zal de commissie verder werken aan een langetermijnoplossing.
Monique Plantinga van stichting Tsjingas