Besluit van rechter over stikstofaanpak levert veel problemen op

Bouwprojecten die in onzekerheid zitten nu de Nederlandse stikstofaanpak van de baan is, onderzoeken of ze boerenbedrijven op kunnen kopen om zo voldoende stikstofruimte te krijgen. Het programma 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS) toetst hoeveel stikstof een bepaalde activiteit uitstoot. Als kan worden aangetoond dat een activiteit niet een achteruitgang betekent voor een natuurgebied, kon er een vergunning worden verleend. Maar deze toestemming mag van de Raad van State niet meer. Daardoor komen bouwprojecten in de problemen en zij zoeken oplossingen.
Stikstof © ANP
Elshof krijgt ook signalen van leden van LTO Noord dat ontwikkelaars op zoek zijn naar boerenbedrijven. "Maar met name van adviseurs die worden benaderd. Het is echter niet zo dat zij bij de boeren op de stoep staan van: "Wilt u uw stikstofruimte beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van mijn bedrijf."

Zorgelijk

"Het is zorgelijk dat ook het Rijk en de provincie als vergunningsverleden aangaven dat ze er niets mee doen. Iemand die nu een vergunning aanvraagt, moet wachten tot er duidelijkheid is over het beleid. De commissie Remkes is nu aan het werk, eind september moet er een eerste advies zijn en aan het eind van dit jaar een advies voor de lange termijn over het stikstofsysteem in de toekomst."

Benadeling

Het is een ingewikkeld vraagstuk. "Als er nu op voorhand al stikstof wordt verhandeld of geclaimd, kan de ene sector ten opzichte van de andere sector benadeeld worden." Er zijn veel projecten die stil liggen door dit probleem. Het bouwen van een windmolenpark vraagt bijvoorbeeld ook stikstof. "De uitspraak van de rechter ligt alles stil. Daarom zijn wij als LTO ook bezig om een visie te ontwikkelen."
Elshof: "De provincie zegt: wij handhaven niet, wij verlenen geen vergunningen en wachten op het Rijk. Een oplossing moet aan alles sectoren recht doen, wij moeten er mee verder kunnen."
Trienke Elshof van LTO Noord