Friezen in top vijf overmatige drinkers, Ameland spant de kroon

Acht procent van de Friezen drinkt overmatig veel alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van Afkickkliniekwijzer.nl. Het aantal is het hoogst in de gemeente Ameland, met twaalf procent overmatige drinkers. In Opsterland zijn met vier procent de minste overmatige drinkers.
Bier © Shutterstock.com
Van overmatig drankgebruik wordt gesproken als mannen meer dan eenentwintig glazen alcohol per week drinken en vrouwen meer dan veertien. Niet alleen op Ameland speelt dat, ook op de andere Friese Waddeneilanden (van Terschelling zijn er geen gegevens) ligt het aantal overmatige drinkers hoog.
De drie Waddeneilanden staan ook in de landelijke top tien van gemeenten met overmatige drinkers, met Ameland op de derde plaats en Schiermonnikoog en Vlieland op de achtste en negende plaats.
Het laagste aantal mensen dat in Fryslân overmatig drinkt is te vinden in de gemeente Opsterland en daarnaast scoren Harlingen en Waadhoeke met beide vijf procent aan overmatige drinkers laag.

Provinciale ranglijst

Door de hoge score op de eilanden staat Fryslân op de vierde plaats in de landelijke ranglijst. Noord-Holland staat daar op de eerste plaats, gevolgd door Overijssel en Drenthe. De ranglijst wordt afgesloten door Flevoland, waar slechts vijf procent van de inwoners overmatig drinkt.

Meer cijfers

Afkickkliniek.nl heeft niet alleen gekeken naar overmatig drankgebruik, maar ook naar zware drinkers (eens per week zes glazen alcohol bij een man en vier glazen bij een vrouwen) en het aantal drinkers dat zich aan de richtlijn (geen alcohol of maximaal één glas per dag) houdt. Bij die laatste categorie scoren Ooststellingwerf, Smallingerland en Leeuwarden goed, de drie Waddeneilanden scoren hier ook hoog.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van cijfers van het CBS en RIVM. Afkickkliniekwijzer.nl is een onafhankelijk platform, met informatie over verslavingen, behandelmethoden en afkickklinieken.
Acht procent van de Friezen drinkt overmatig veel alcohol
Het percentage overmatige drinkers per gemeente in Friesland. Scroll over de statistieken voor elke gemeente.