Meer zijinstromers bij de pabo: onderwijs is blij met deze groep

Meer mensen willen vanuit een ander beroep voor de klas staan in het Friese basisonderwijs. Het aantal zogenoemde zijinstromers bij de pabo-opleidingen van hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden is in een jaar tijd meer dan verdubbeld.
Underwiis © Shutterstock.com
Dat is goed nieuws voor het basisonderwijs, want de krapte op de arbeidsmarkt neemt nog altijd toe. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe meesters en juffen te vinden. De hogeschool is blij met deze mensen.
"Het gaat om mensen met een hbo- of wo-opleiding die uit een andere sector de overstap willen maken. Vaak komen ze wel uit een onderwijsgerelateerde omgeving zoals pedagoog sociaal werk of de jeugdhulpverlening. Het is een fors traject dat ze moeten afleggen voordat ze de lesbevoegdheid krijgen", vertelt Jantine Kuijpers van NHL Stenden.
Het verschil met de gewone opleiding is dat de zijinstromers al vanaf de eerste dag aan het werk zijn op een school. "Ze leren direct al in de praktijk, de school neemt de persoon ook in dienst."
Dit traject loopt nu een jaar en de ervaring is positief. "Mensen vinden dat ze zinvol bezig zijn, maar geven ook aan dat het een zwaar traject is. Vaak doen ze het naast hun gezin." Ook het onderwijs is blij met deze groep. "Docenten geven aan dat ze meer levenservaring met zich meebrengen."
Jantine Kuijpers van NHL Stenden
Landelijk zit er ook flinke groei in. Volgens de cijfers van de pabo's zijn er ruim 1.000 zijinstromers bijgekomen.