De kampioenen van de IFKS: Tjoelker in B-klasse, Regts in C-klasse en Brouwer wint a-klein

In de B-klasse won Pieter Jilles Tjoelker met de Sterke Jerke. Hij heeft alle wedstrijden gewonnen. Het weer zat mee en de top van de B-klasse is naar de A-klasse gegaan, waardoor het niet een zware strijd werd voor de bemanning om in de top te eindigen. Op de vraag of winnen niet begint te vervelen: "Het is wel zo dat als je een grote strijd hebt, de overwinning beter voelt."
Pieter Jilles Tjoelker
Finish B-klasse op de tweede dag in Lemmer: 1. Pieter Jilles Tjoelker 2. Sietse Broersma 3. Wietse Bandstra 4. Bas Krom 5. Hartman Witteveen 6. Sijmen Kalsbeek 7. Erik Jonker 8. Thomas de Boer 9. Jan Overwijk 10. Rein Wiebe Leenstra 11. Jeroen Sijtsma 12. Koos Lamme 13. Daan van der Meer 14. Simon van der Lingen 15. Remy de Boer
In de C-klasse was de eindoverwinning voor Henk Regts met het skûtsje de Grutte Pier. Hij kwam dit jaar terug in de IFKS C-klasse. Regts: "Het ging goed, super! Ik heb gebeden voor veel wind, en dat hebben we gezien in Hindeloopen en Stavoren. Ik heb teveel gebeden. Maar dit is prachtig, man. Dit is onze wind en ons water, dus genieten."
Henk Regts
Finish C-klasse op de tweede dag in Lemmer: 1. Henk Regts 2. Harmen Brouwer 3. Steven Zijsling 4. Paul Wassink 5. Tim Roosgeurius 6. Mark de Koe 7. Kees van der Kooij 8. Gerrit de Vries 9. Jan van der Veen 10. Jelle Bekkema 11. Bouke van der Vaart 12. Alisa Stekelenburg 13. Floris Bottema. Cees Riezebos en Jitske Visser krije 16 punten. Sy binne net fan start gean.
In de a-klein klasse heeft Andries Brouwer met overmacht de winst gepakt. Hij was de sterkste in de laatste wedstrijd in Lemmer en pakte daarmee vijf keer de dagwinst.
Finish Lytse A-klasse op de tweede dag in Lemmer: 1. Andries Brouwer 2. Harm van der Weiden 3. Sander Meeter 4. Martijn Kleintjens 5. Tsjibbe van der Veer 6. Chris van den Berg 7. Henk Frankena 8. Pieter Jansma 9. Brandt de Vries 10. Geale Postma 11. Herke Boskma 12. Bernd de Cneudt. Age Brandstra,, Johannes de Vries, Koos van Drunen, Jochem van der Vaart en Sikke Tichelaar zijn niet van start gegaan. Hans Brakkee is niet gefinisht.