Onderzoekers slagen er in om zeegras te planten bij waddeneilandje Griend

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn erin geslaagd zeegras te planten bij het waddeneiland Griend. Dat werd al jaren geprobeerd, maar nu is het op kleine schaal succesvol. Deze wetenschappelijke doorbraak is belangrijk om zeegras terug in het Nederlandse Waddengebied te krijgen.
Seegers
Het zeegras is uit de Wadden verdwenen na de aanleg van de Afsluitdijk. Het is echter belangrijk voor de biodiversiteit. Daarnaast kan het eilandjes als Griend beschermen tegen afslag.
De onderzoekers willen volgend jaar een vlak van een hectare groot inzaaien met zeegraszaad uit het Duitse Wad. Maar om de proef nog verder uit te breiden is zoveel zaad nodig dat er nu wordt gewerkt aan de opzet van een zeegraskwekerij in Groningen.
In een kas in Groningen wordt zeegras gekweekt © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Die grotere schaal is nodig omdat groot zeegras dat zo nu en dan boven water komt, na een jaar dood gaat. Het zaad dat daar uit komt moet dan weer voor een nieuwe generatie zorgen. Dat maakt het wel wat kwetsbaarder voor bijvoorbeeld een hete zomer of koude winter.
Mede daarom wordt er ook gekeken naar klein zeegras. Dat blijft gewoon in leven. Voor het kleine gras geldt wel dat het zaad veel lastiger te vinden is in het wild en moeilijker te planten is. Dit jaar is er wel klein zeegras bij Griend gezaaid en ook dat doet het goed.