Kaats-off voor Frouljus PC: Hovenga, Vlasbloem en Bouma naar Weidum

Het partuur van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma doet volgende week woensdag mee aan de Frouljus PC in Weidum. Het partuur van Hovenga won donderdagavond in Easterein de zogenaamde kaats-off voor de belangrijkste kaatspartij van het jaar bij de vrouwen.
De winners fan de Frouljus PC fan ferline jier © Henk Bootsma
In de finale werd met 5-1 6-2 afgerekend met Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra. De twee andere parturen, Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra, en Nicole Hempenius, Mintje Meitema, Miranda Scheffer, verloren in de halve finale.

Frouljus PC

De Frouljus PC wordt aanstaande woensdag gehouden in Weidum. Er doen in totaal twaalf parturen mee.