Werk aan wetenschappelijke biografie Tony Feitsma is begonnen

Het Feitsma Fûns is begonnen met het maken van een wetenschappelijke biografie van Tony Feitsma. Het werk gaat over het leven en het werk van Feitsma, in relatie tot de Friese taal en de hedendaagse identiteit.
Tony Feitsma © Fûûns fwar it Frysk
De biografie wordt gemaakt met hulp van historisch centrum Tresoar en de Fryske Akademy. Hoewel het project inmiddels is begonnen, is de financiering nog niet helemaal rond. Er is volgens het fonds in totaal 171.000 euro nodig voor de biografie; daarvan moet er nog 28.000 euro worden gevonden.
Het Feitsma Fûns heeft er vertrouwen in dat het laatste deel van het geld er komt en wil de biografie voor eind 2020 af hebben.
Feitsma (1928-2009) kwam in haar leven op voor de positie van de Friese taal en schreef meerdere wetenschappelijke publicaties.