Meer broedende lepelaars op Ameland: een kwart meer dan vorig jaar

Ameland is en blijft een belangrijk eiland voor de lepelaar. Het aantal broedende vogels daar is dit jaar weer toegenomen, zegt Richard Kiewiet van It Fryske Gea. Er hebben 232 paartjes lepelaar gebroed op het eiland. Dat is 25 procent meer dan vorig jaar.
Leppelbekken op it Amelân © Remco de Vries, Omrop Fryslân
De meesten zaten op zes verschillende plaatsen op de kwelders van De Hôn en op het oostelijke deel van het eiland. Op het Groene Strand bij Ballum zaten ook nog 23 paartjes met kuikens. Het gaat goed met de soort op het Wad.