GGZ onderzoekt incident van brand en overleden patiënt in Jelgerhuis

GGZ Fryslân zal onderzoeken wat er afgelopen woensdagavond precies is gebeurd in het Jelgerhuis aan de Borniastraat in Leeuwarden. Toen was er brand in de GGZ-locatie en ook moest een 42-jarige Leeuwarder worden gereanimeerd na een incident, met medewerkers en de politie. De Leeuwarder overleed zondag in het ziekenhuis, nadat hij woensdag ernstig letsel had opgelopen. Dat was ook aanleiding voor de Rijksrecherche om een onderzoek in te stellen.
Foto fan woansdeitejûn © CAMJO media / Robert Jan Boonstra
De brand en het onwel worden van de man gebeurde op hetzelfde moment. Of er een verband tussen beide zaken is, kan Ton Dhondt van de raad van bestuur van GGZ Fryslân niet zeggen, vanwege de persoonlijke kant van de zaak. "Bij een brandmelding in een instelling als de onze wordt direct groot opgeschaald met politie, ambulance en brandweer. Die kwamen allemaal ter plekke."
Dat de instelling de gang van zaken onderzoekt, is standaard-procedure bij een ernstig incident. "Dat doen we intern door getrainde medewerkers. We kijken wat hebben we gedaan en wat had gemoeten, zodat we ervan kunnen leren voor de toekomst. Het onderzoek gebeurt wel onder toezicht van de Inspectie." Over het andere onderzoek van de Rijksrecherche kan Dhondt niets zeggen. "Dat is een besluit van het Openbaar Ministerie."

Meer incidenten

Hij ziet wel een toename van incidenten. "We zien meer incidenten op en rond de afdeling. De veiligheid van medewerkers en patiënten neemt af. Dat komt door een combinatie van factoren. De ernst van de problematiek van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid neemt toe. Dat heeft ook vaak te maken met middelengebruik waardoor het verergert. En we zien dat bepaalde groepen in de maatschappij gebruik maken van de psychiatrische kwetsbaarheid van onze patiënten en proberen die in te zetten als drugsloopjongen. Daardoor ontstaan ook onveilige situaties. Dealers circuleren rondom onze klinieken. We zijn in overleg met de politie hoe we dat kunnen aanpakken. We investeren in camera's voor beter toezicht en zetten meer in op bewaking en beveiliging."
Ton Dhondt van GGZ Fryslân