Partuur Van der Bos wint wel in Witmarsum: 11 uit 20

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra hebben in Witmarsum hun elfde vrijeformatiepartij van het jaar gewonnen. In de finale van de twintigste vrijeformatiepartij wonnen ze met 5-3 en 6-4 van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.
Reaksje keatsen Wytmarsum1
De PC-winnaars van afgelopen woensdag, Marten Bergsma c.s., werden in de tweede ronde uitgeschakeld door het partuur van Van Zwieten: 5-4 en 6-2. Van Zwieten c.s. bereikten daarmee de finale door een staand nummer in de halve finale.
Van der Bos c.s. legden de 'volledige' route af naar de eindstrijd. Dat deden ze aanvankelijk zonder al te grote problemen: ze versloegen eerst het partuur van Jelle Attema met 5-1 en 6-6 en waren daarna ook met 5-1 en 6-4 te sterk voor Auke Boomsma c.s. In de halve finale tegen Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong hadden ze het een stuk lastiger. Van der Bos stond wel met 5-3 voor, maar het partuur van Kingma kwam terug tot 5-5. Dat laatste eerst ging wel met schone zes naar Van der Bos c.s. Kingma moest het doen met de derde prijs.
© Henk Bootsma
De finale begon prima voor Van der Bos c.s. Al snel stonden ze voor met schone zes. Van Zwieten kwam terug tot 6-6, maar toen kwam Van der Schoot de kaats niet voorbij, waardoor het eerste bordje naar Van der Bos ging. Omdat Van Zwieten daarna op 6-4 het perk miste, liepen Van der Bos c.s. uit naar een voorsprong van 2-0.
Maar het partuur van Van Zwieten kwam terug. Met een zitbal op 6-4 pakten se hun eerste bordje en daarna liep Van der Bos over de opslaglijn op 6-2, waardoor het weer helemaal gelijk was.
Reaksje keatsen Wytmarsum2
Toen liepen Van der Bos c.s. uit. Bovenslagen van Triemstra - zes in totaal in de finale - zorgden voor 3-2 en 4-2. Van der Bos zelf keerde later de bal voor de kaats, waarmee zijn partuur op 5-2 kwam. Door een bal van Steenstra die uit ging pakten Van Zwieten c.s. nog wel een eerst, maar op 5-3 en 6-4 maakte Steenstra het af met een zitbal.
© Henk Bootsma