Snelvaren op Burgumer Mar blijft verboden: "zwaar klote", vindt campingeigenaar

Het snelvaren op de Burgumer Mar blijft verboden. Natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren had gevraagd om het stilleggen van de proef op het meer en krijgt gelijk van de rechter. De provincie wilde met de proef onderzoeken of de natuur schade ondervindt van het snelvaren.
Hurdfarren op Burgumer Mar
De vereniging had aangegeven dat het snelvaren in strijd is met het eigen provinciale beleid op de Burgumer Mar. In het recreatiegebied staan kernbegrippen over rust en ruimte op de meren in noardeast-Fryslân. Als je snelvaren toestaat, dan komen die begrippen in het geding, stelt de natuurvereniging.
Mirjam Frieswijk van De Wâlden, De Marren
De voorzieningenrechter gaat daarin mee. Hij vindt dat het snelvaren niet past binnen de eigen provinciale regels. De pilot is dan ook een inbreuk de op de kernwaarden rust en ruimte, zoals de provincie de eerder heeft vastgelegd voor het gebied.

Rechter: wijziging moet worden gemotiveerd

De voorzieningenrechter vindt verder dat als de provincie het beleid voor het meer wijzigt, dat ook goed gemotiveerd moet worden. Dat is hier niet het geval, vindt de rechter. Bij de behandeling van de zaak stelde de provincie dat het snelvaren een proef is om juist uit te zoeken wat de mogelijke schade is aan de natuur. Daar was onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga voor ingehuurd.
In een eerdere studie van het onderzoeksbureau is al wel duidelijk geworden dat sommige vogelsoorten die op de zogeheten 'rode' lijst staan, gestoord worden. Het bureau stelde toen dat het aan de provincie is of dat acceptabel is. De voorzieningenrechter gaat daarin mee, maar vindt daar geen motivatie van en ook wordt niet duidelijk of dat wel is meegenomen in het besluit om de proef met het snelvaren toe te staan.

"Zwaar klote"

Fokko Eybergen, eigenaar van camping Bergumermeer, is flink teleurgesteld. Hij heeft veel gasten die er speciaal komen voor het snelvaren. "Dit is zwaar klote", is zijn eerste reactie.
Fokko Eybergen

Proef yn 2020

Gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie Fryslân vindt de uitspraak teleurstellend voor de mensen die dit graag wilden. "Het is zoals het is, maar we hebben ons nu neer te leggen bij de uitspraak van de rechter en dat gaan we zeker doen", zegt ze.
"De uitleg die de rechter geeft is dat de provincie te kort geschoten is in haar motivering. Dat is een vrij technisch verhaal, maar conclusie is dat die pilot er daardoor dit jaar niet meer komt. We gaan echter wel kijken wat we kunnen doen om die pilot in 2020 toch te kunnen laten houden."