Betere hulp voor thuiswonende ouderen met psychische problemen

Verschillende Friese zorg- en welzijnsorganisaties buigen zich over de beste zorg voor thuiswonende ouderen met psychische problemen. Het gaat om Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool. Daarbij krijgen zij subsidie van ZonMw.
© Noorderbreedte
In het project 'Samenwerken voor ouderen met psychische problemen' werken de organisaties met elkaar aan de beste zorg en steun voor oudere mensen die psychische problemen hebben, maar nog wel thuis wonen. Het project richt zich in eerste instantie op oudere bewoners in de Leeuwarder wijk Aldlân.

Lector Gea van Dijk

Onderzoeker Gea van Dijk is de kartrekker. Van Dijk is al lector zowel verbonden aan zorginstantie Noorderbreedte als aan NHL Stenden Hogeschool.