Wetterskip doet onderzoek naar visstand in Friese wateren

Wetterskip Fryslân begint deze week met het jaarlijkse onderzoek naar de visstand. Dit jaar worden eind juli, in september en in oktober zo'n tien wateren onderzocht. Waaronder de Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de Zwette en een aantal vaarten en kanalen.
© Wetterskip Fryslân
Het Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren.
Het onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit. Hiermee kan de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren. Eerder werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, nu dus jaarlijks.

Maatregelen

Het Wetterskip zal de waterkwaliteit verbeteren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van rioolwaterzuiveringen. Ook wil het Wetterskip de uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater tegengaan. Tot slot moeten stuwen, sluizen en gemalen visvriendelijker worden gemaakt