Boeren zetten de Stellingwerven in kleur

Er komen steeds meer kleurige weilanden in de Stellingwerven door het succes van het project Stepping Stones van de agrarische natuurvereniging Gagelvenne. In dit project worden stukjes weiland die de boer niet gebruikt, ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De effecten daarvan zijn op dit moment al goed te zien en zorgen voor veel complimenten.
Tjerk Hof en Trea Doornenbal © Omrop Fryslân, René Koster
"De mensen vinden het geweldig en wij als boeren ook", vertelt veehouder Tjerk Hof uit Oldeberkoop. "Bovendien is het effectief", legt hij uit. "Het is goed voor de grond, het insectenleven en de vegetatie." In Appelscha kwamen van burgers veel positieve reacties dat de gemeente nu ook begonnen is om bermen met dit zaadmengsel in te zaaien.
Cursus biodiversiteit
Om op deze manier de biodiversiteit verder te vergroten, worden er meerdere cursussen aangeboden. De belangstelling daarvoor is zo groot dat de drie ingeplande data al zijn volgeboekt. Het gaat volgens de initiatiefnemers niet alleen om stukjes bermen die over zijn. "Ook in de gewone weilanden willen we de paarden- en pinksterbloemen terugzien!"
Beluister hier de reportage