Rechter doet vrijdag uitspraak over snelvaarproef Burgumer Mar

De rechtbank doet vrijdag uitspraak over de snelvaarproef op de Burgumer Mar. Dat heeft de rechter maandag gezegd op het kort pleit. De proef van de provincie Fryslân ging op 15 juni los, maar werd vorige week stilgelegd na protesten van natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren.
© Omrop Fryslân, Timo Jepkema
De vereniging zegt dat de proef schade aan de natuur veroorzaakt en had daarom een voorlopgie voorziening aangevraagd. De voorlopige uitspraak van de rechter betekende dat de proef toen werd stilgelegd.

Provincie baalt

De provincie baalt er van, maakten ze maandag aan de Groninger rechtbank duidelijk. "Dit geeft ons geen kans om te kijken naar mogelijke schade", zegt de advocaat van de provincie. "Dat was de reden voor de proef."

Pilot snelvaren

De pilot snelvaren van de provincie hield in dat vanaf half juni tot half september toegestaan was om snel te varen op de Burgumer Mar. Dat zou dit jaar en volgend jaar zijn toegestaan.
Er waren echter wel een paar voorwaarden aan verbonden: alleen tussen 09.00 en 18.00 uur mocht er snel gevaren worden. Normaal mogen boten maximaal 9 k/u varen. Met de proef mochten ze in een speciale zone harder dan 20 k/u varen.

Provincie: geen schade aan de natuur

De provincie heeft het bedrijf Altenburg & Wymenga onderzoek laten doen naar de gevolgen van het snelvaren. Conclusie van dat onderzoek was dat er geen grote schade aan de natuur is. Met het onderzoek wil Gedeputeerde Staten voor meer duidelijkheid zorgen, omdat men dan beter kan praten over de voor- en nadelen, is de argumentatie.

Natuurvereniging: wel schade aan de natuur

Daar is natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren het niet mee eens. "Er is veel kwetsbare natuur", zeggen ze. "Het is een gebied van rust en ruimte." Ze krijgen daarbij steun van 23 omwonenden, die ook tegen snelvaren zijn. Volgens de vereniging heeft het snelvaren gevolgen voor de levensvatbaarheid van de watergentiaan, een plantje.
De provincie zegt dat er juist heel goed gekeken moet worden naar wat de gevolgen voor de natuur zijn. Bij de snelvaarproef werd rekening gehouden met de vogels die broeden en met de waterplanten. De golfslag van een boot die snel vaart, is gelijk aan de golfslag van een langzaam varende vlet.
Voor handhaving op de Burgumer Mar heeft de provincie 70.000 euro uitgetrokken. Er zijn al diverse processen-verbaal uitgeschreven. De provincie heeft bovendien zelf ook een nieuwe snelle boot gekocht.

Intimidatie en bedreigingen

De natuurvereniging zegt dat ze geïntimideerd wordt door snelvaarders. De voortrekker van de club krijgt veel vervelende reacties. Ze zegt dat de snelvaarders heel dicht bij plekken komen waar langzaam gevaren moet worden. Dat is behoorlijk intimiderend, zegt ze. Ze krijgt ook te maken met bedreigingen.
Vraag van de rechter aan de natuurvereniging was of er ook andere plekken geschikt zijn om snel te varen. Niet op de Burgumer Mar, zegt de natuurvereniging. Een optie zou zijn de Wijde Ee, al zit daar dan weer een zeilschool.

Half om half

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een enquête gehouden over wat mensen vinden van de snelvaarproef. Daar kwam uit dat de helft voor is en de helft tegen.

Stikstof

De rechter vroeg de provincie ook nog hoeveel stikstof er uit wordt gestoten, naar aanleiding van de PAS-uitspraak. Volgens de provincie is dat nu nog lastig om te berekenen. Het moet nog onderzocht en uitgewerkt worden.