Provincie: "Veel te vroeg voor conclusies over Turfroute"

Op basis van de bekende cijfers is helemaal niet te zeggen dat het aantal bezoekers van de Turfroute afneemt. Volgens de provincie is er tussen 2012 tot 2018 ieder jaar meer toerisme op de route.
Slûs yn de Opsterlânske Kompanjonsfeart yn Appelskea © Udo Ockema (Wikipedia, Creative Commons)
Eerder zei Albert Hendriks van toerismebureau Friesland Holland dat er nu een kwart minder boten varen over de Turfroute dan vorig jaar.
Volgens de provinzie gaat het om een voorspelling op basis van cijfers tot nu toe, en niet om een één-op-één vergelijking met 2018. De provincie zegt dat ze pas in september kunnen zien of er echt minder boten over de Turfroute zijn gegaan dan in 2018.
De Turfroute, in het zuidoosten van de provincie, is open tot en met half september.