Boezemland komt weer terug bij de Leijen

By De Leijen onder Rottevalle is men begonnen om de Bildpolder vooral 's winters natter te maken. De polder was, net als veel grotere gedeelten van Fryslân, zogeheten boezemland, dat 's winters onder water wordt gezet, waarna het langzaamaan weer opdroogt. Nu er eigenlijk geen verschil is tussen winter- en zomerpeil, zijn zulke weilanden verdwenen.
De Bildpolder © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Alleen door een dijk rondom de polder te zetten, kan daarbinnen nu een waterpeil tijdelijk worden verhoogd.

Behoefte aan meer nat lan

In deze drogere tijden heeft beheerder Staatsbosbeheer wel behoefte aan meer nat land en Wetterskip Fryslân kan het goed gebruiken voor waterberging. Maar dit boezemland zorgt ook voor een rijkere natuur. De dotterbloemen doen het dan bijvoorbeeld veel beter, maar er kom ook meer waterwild op af.
Dezelfde aanpak zou in meer polders ingezet kunnen worden aan de andere kant van de Lits, zegt Staatsbosbeheer. Daar zijn stukken land in het kader van 'Natuer mei de Mienskip' door de provincie geoormerkt als pilotprojecten.