Partuur Marten Bergsma wint 'generale repetitie voor PC' in Arum

Het partuur van Marten Bergsma heeft 'de generale repetitie voor de PC' gewonnen. In de finale van het hoofdklasse-kaatsen in Aarum versloeg Bergsma met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het werd 5-1 en 6-4.
Kijk hier naar het laatste eerst van de partij.
Finale fan it keatsen yn Arum
Hans Wassenaar werd koning, maar Marten Bergsma heerste aan de opslag. Zijn partuur is de laatste weken in vorm en Bergsma speelt daar een belangrijke rol in. "Het gaat goed. We zijn slecht begonnen aan het seizoen, maar laten de laatste weken zien dat we bij de besten horen."
Reaksje Marten Bergsma yn Arum
Dylan Drent was na afloop duidelijk: "Zij waren beter. We hebben helemaal niet zo veel fouten gemaakt." Ook over de PC is Drent redelijk uitgesproken: "Ik denk dat er geen favoriet is. Volgens mij kunnen vijf verschillende parturen winnen."
Dylan Drent
Het favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra werd in de eerste omloop verrassend uitgeschakeld door Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.
Bij de vrouwen won het partuur van Nienke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra de finale met 5-4 en 6-2 van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. De derde prijs was voor het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.
De winners yn Arum © Henk Bootsma