SKS-vloot in de weer voor de foundation van Maarten van der Weijden

Gerhard Pietersma gaat zijn skûtsje beschikbaar stellen om geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Dat zei de schipper van Earnewâld zaterdagmorgen voordat de eerste wedstrijd van de SKS startte. Pietersma heeft een broer verloren aan kanker, de ziekte waar de stichting van Van der Weijden geld voor inzamelt. De skûtsjes van Drachten, Huizum en Joure hebben al toegezegd hebben al toegezegd mee te doen aan het initiatief van Pietersma.
© Omrop Fryslân
"Wij bieden Maarten aan om volgend jaar voorjaar ons skûtsje te verhuren op het Snitser Mar", begint Pietersma te vertellen. "Dat doen wij geheel belangeloos. Drie jaar geleden hebben wij het ook gedaan. Ik heb een broer verloren en ditzelfde initiatief hebben wij toen gedaan op het skûtsje waar hij op zeilde. Dat leverde toen 30.000 euro op."
Pietersma hoopt dat het niet blijft bij de vier genoemde skûtsjes "Ik hoop dat ze alle veertien komen. Dat we dan veel geld ophalen voor die vreselijke ziekte, die Maarten gelukkig overwonnen heeft, maar de meeste mensen niet overwinnen."

Emotie bij Pietersma

Als Pietersma gevraagd wordt naar de impact van het overlijden van zijn broer, breekt de skûtsjeschipper. "Heel veel", zegt hij. "Het is gewoon vreselijk. Ik heb altijd met hem gezeild. Hij was altijd bij mij. Je ziet iemand helemaal aftakelen. Dat is niet leuk."
Ynterview Maarten van der Weijden en Gerhard Pietersma
Maarten van der Weijden vindt de aanleiding van het initiatief vreselijk. "Ik heb het in mijn nabije omgeving ook gezien, bij mensen in het ziekenhuis." Mar de langeôfstânswimmer sjocht ek dat der minsken binne dy't foar de sike minsken yn it spier binne. "Ik vind het fijn om te zeggen dat ik geluk heb gehad, veel mensen hebben dat geluk niet, maar ik wil iets doen."
"Gelukkig zijn er dan mensen die zeggen: 'ik wil iets doen en een skûtsje beschikbaar stellen om daar geld mee in te zamelen' en dat samen te doen. Ik denk dat dat iets heel moois is. Dat je uit iets vreselijks en uit verdriet samen iets kunt doen waardoor het wat draaglijker wordt."