Schade door veldmuizen zichtbaar op satellietbeelden

De schade door de veldmuizenplaag in grote delen van zuid-Fryslân is zo groot dat die op satellietbeelden is te zien. Dat meldt de universiteit van Wageningen. Die ziet op de satellietbeelden lichte plekken in weilanden, waar de muizen het gras kaal hebben gevreten.
Volgens de universiteit is dat onder andere het geval bij Hommerts, Terzool, Indijk, Tjerkgaast en Follega. Die gebieden worden al weken geteisterd door een plaag van veldmuizen. "Grote muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten het gras kaal", stellen de onderzoekers.

Veel eerder

"Het gaat in feite om het hele veenweidegebied van Friesland," zegt Gerbert Roerink van de universiteit fan Wageningen. "Twee jaar geleden was het pas in september, maar nu is het al in juli. Als je bedenkt dat een muizenpopulatie zich vertienvoudigd in één-twee maanden tijd, dan is dat zorgelijk. We moeten echt een vinger aan de pols houden."

Hoogtepunt nog niet geweest

Het hoogtepunt is nog niet achter de rug. "Vanaf het voorjaar zitten de muizen in een voortplantingsstand. Pas in november-december komen ze met de winter weer in een overlevingsmodus. Dus het wordt voorlopig niet minder erg."
Tweemaal per week krijgt Roerink satellietbeelden binnen om de groei van gewassen te monitoren. Zo is ook de schade makkelijk te zien. "Vijf jaar geleden stonden de boeren ernaast en keken ze ernaar, maar nu is het een ander verhaal. Men is gewaarschuwd, veel boeren in Zuidwest-Friesland zetten hun land onder water."
© Groenmonitor
Een muizenplaag van deze omvang kwam eerder voor in 2004 en in 2014. De muizenpopulatie kan 'exploderen' bij gunstige omstandigheden, met een zachte winter en een warm en droog voorjaar.

Kans op schade groter

De huidige plaag doet zich eerder in het jaar voor dan de vorige en dat noemt Wageningen zorgelijk. "Omdat deze plaag twee maanden eerder verschijnt, is ook de kans op schade vele mate groter".
© Groenmonitor
Gerbert Roerink van de Universiteit van Wageningen