Hijum-Feinsum neemt revanche voor vorig jaar en wint Jong-Feintepartij

Het partuur van Hijum-Feinsum heeft woensdag in Easterein de Jong-Feintepartij gewonnen. Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten waren in de finale mei 5-3 en 6-6 te sterk voor Winsum 1, dat kaatste met Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma. De Jong-Feintepartij is een partij voor jongens tussen de 17 en 21 jaar.
De prijswinnaars © Henk Bootsma
Voor Hijum-Feinsum betekent de winst revanche voor een jaar geleden. Toen verloor hetzelfde partuur in de finale met 5-0 van Berltsum. Dit jaar, in de finale van de vijftiende editie, waren ze duidelijk sterker dan Winsum. De eerste vier bordjes waren allemaal voor de uiteindelijke winnaars. Uiteindelijk pakte Winsum nog wel drie eersten, maar op 5-3 en 6-6 maakte Hijum-Feinsum het af.
Het is de earste kear dat Hijum-Feinsum de 'Sulveren Leest' meeneemt naar huis.

Route naar de finale

Hijum-Feinsum begon de dag tegen Balk. Dat leverde een vrij eenvoudige overwinning op: 5-1 en 6-6. In de tweede omloop hadden Teitsma, Beijering en Van Straten een staand nummer. Op de derde lijst was Mantgum de eerste echte test voor de uiteindelijke winnaars, maar ze wonnen wel: 5-4 en 6-2. In de halve finale won Hijum-Feinsum van Franeker met dezelfde cijfers als in de finale (5-3 en 6-6).

Debutanten

Er deden woensdag 29 parturen mee van 24 verenigingen. Dat was een record. Acht parturen deden voor het eerst mee: Morra-Lioessens, Hommerts-Jutrijp 1 en 2, Baard, Kimswerd, Reduzum en Winsum 2.