Activiteiten in Harlingen om zomereenzaamheid onder ouderen tegen te gaan

Ouderen in Harlingen bestrijden de eenzaamheid met een bijeenkomst in multifunctioneel centrum Het Vierkant. Ze zijn in de zomerperiode veel eenzamer dan in andere seizoenen, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Alderein yn Harns bestride simmeriensumens
De bijeenkomst is een initiatief van Johanna Schaap van welzijnsorganisatie De Skûle en de gemeente Harlingen om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.
Tekenje op byienkomst tsjin iensumens yn Harns © Ronnie Porte
Er zijn veel mensen op vakantie en ouderen blijven dan achter. Om daar iets tegen te doen is er een overheidscampagne. In MFC Het Vierkant in Harlingen was woensdag de laatste bijeenkomst van de vakantieperiode. Er waren tien mensen die met elkaar en met vrijwilligers activiteiten deden, zoals sjoelen, haken, schilderen en samen eten.