Afvalverwerker Orion hoeft provincie geen dwangsom te betalen

De Raad van State heeft de dwangsom die de provincie Fryslân afvalverwerkingsbedrijf Orion had opgelegd, van tafel geveegd. De provincie eiste 30.000 euro van het Drachtster bedrijf, voor het illegaal dumpen van polychloorbifenylen (pcb's). Orion was het daar niet mee eens en stapte naar de Raad van State.
© Google Street View
Orion zou regenwater dat was vervuild met pcb's hebben geloosd, terwijl dat verboden is. De provincie staat geen enkele nanogram aan pcb toe, maar volgens Orion is dat niet mogelijk. Het afvalverwerkingsbedrijf stapte begin juli naar de Raad van State.
Die vernietigde woensdag de dwangsom en schrapte daarmee ook de rekening van 30.000 euro die de provincie bij Orion had neergelegd. Volgens de Raad van State tonen de meetgegevens van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing niet aan dat het afvalwater pcb's bevatte. Dat heeft te maken met meetonzekerheden. De provincie moet Orion ook ruim 3.000 euro proceskosten vergoeden.