Diverse organisaties kondigen speciale hittemaatregels af

Nu de warme dagen zich aandienen, zijn er steeds meer organisaties en bedrijven die maatregelen aankondigen. Aan alle kanten moet er rekening worden gehouden met de hitte: van de veewagen tot de trein.
© ANP
Vanwege het hete weer zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit extra controleren op het vervoer van vee. Dat geldt zowel voor veewagens die onderweg zijn als voor vee dat bij slachthuizen aankomt. Als de temperatuur boven de 35 graden uitkomt, dan mag er helemaal geen vee meer worden vervoerd.

Met pech in de schaduw

Ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen. Mensen die met pech langs de weg komen te staan, worden door een berger naar een locatie met schaduw gebracht, waar ze verder worden geholpen. De organisatie waarschuwt ook voor gevaar met bermbranden en roept daarom op om geen sigarettenpeuken uit de auto te gooien.

Flesjes water in de trein

Ook ProRail zet extra mensen in, omdat het spoor door de hitte krom kan trekken. Als er daardoor treinen stranden, dan zullen er flesjes water aan de passagiers worden uitgedeeld omdat de airco dan niet meer werkt. Bovendien is er extra personeel beschikbaar om storingen op te lossen.

Beregenen van gewas en grasland

Om een algemeen beregeningsverbod te voorkomen, roept Wetterskip Fryslân boeren op om onderling afspraken te maken over het beregenen van gewassen of grasland. Het gaat dan om boeren die daarbij gebruik maken van dezelfde sloten. Zo kan worden voorkomen dat de sloot droog komt te staan. Mochten er grote hoeveelheden water nodig zijn, dan moet dat bij het waterschap worden gemeld, zodat die voor meer aanvoer van water kan zorgen. Mocht er op termijn te weinig water beschikbaar zijn, dan komt het waterschap eerst met lokale beregeningsverboden. Vorig jaar werd direct een verbod voor de hele provincie afgekondigd.