Topografisch Werkverband: wacht met nieuwe plaatsnaamborden Waadhoeke

Topografyske Wurkgroep Fryslân roept de raadsfracties van gemeente Waashoeke op om te wachten met het vervangen van de plaatsnaamborden tot het proefproces bij de bestuursrechter over de naamkwestie is geweest.
© Pier Schuurstra fan Frije Fryske Grûn
De zaak is aangespannen door Jehannes Elzinga, het gaat over het gelijktrekken van de plaatsnaamborden. Elzinga vindt dat er rechtsgelijkheid moet komen in de gemeente. Hij krijgt steun van de topografische werkgroep.

Ongelijkheid

De gemeenteraad besloot in juni dat de borden in de fusiegemeenten blijven zoals ze op dit moment zijn. Dat betekent deels met het Fries bovenaan en deels met het Nederland en daaronder Fries op Bildts. De borden in het voormalige Menameradeel en Littenseradeel zijn in het Fries, terwijl Het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse plaatsnaam boven hebben.
Volgens Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroep Fryslân zou de gemeente zich veel geld en ergernis kunnen besparen door even te wachten.