Slechtvalken broeden met succes op Vlieland en Terschelling

Er zijn op Terschelling en Vlieland dit jaar zeven jonge slechtvalken groot geworden; de snelste vogels ter wereld. Het gaat om drie vogels op Terschelling en vier op Vlieland. Op het Groninger Wad hebben twee kuikens uit één nest het ook gered op Rottumerplaat. Het betekent dat de zeldzame roofvogel langzaam maar zeker in aantal toeneemt op het Wad. De soort heeft op het Friese Wad een keer eerder op Vlieland gebroed.
De trije jonge noardske falken fan Skylge © Anno Smit, Staatsbosbeheer
Noardske Falken briede mei súkses op Flylân en Skylge
Wat het helemaal speciaal maakt, is dat de vogels op de eilanden op de grond hebben gebroed en niet op hoge gebouwen, zoals meestal gebeurt. De locaties waren slecht te bereiken voor wandelaars en dus heeft natuurbeheerder Staatsbosbeheer het aangedurfd de nesten niet af te zetten.
Helemaal als verrassing komt het niet; op het Duitse Wad broeden de vogels op zandplaten. Alle vogels kunnen al vliegen en zullen waarschijnlijk snel het nest verlaten. Nu er met succes is gebroed, komen de vogels mogelijk volgend jaar weer terug
In jong fan de blauwe Hoanskrobber op Skylge. © Anno Smit, Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is blij met deze broedgevallen. Het goede nieuws blijft op Terschelling niet beperkt tot de slechtvalken; er hebben dit jaar ook twee koppeltjes blauwe kiekendieven gebroed. Dat is een heel zeldzame vogelsoort. Vroeger hebben er een hoop gebroed op het eiland, maar dat is al lang geleden. Het bleef tot dusver bij een enkel broedgeval en dat nest is eerder al eens door mensen leeggehaald.

Ook andere vogels

Nu is alles goed gegaan en zijn er zes kuiken opgegroeid. Die kunnen al goed vliegen. De jonge vogels zijn ook geringd. De andere roofvogelsoorten doen het ook prima op het eiland, zoals de bruine kiekendief en de havik. Er is ook een velduil gezien, maar het Friese vasteland was met het grote aantal veldmuizen mogelijk een locatie waarnaar ook vogels zijn vertrokken, die anders op het eiland zouden broeden.
Boswachter Wanda Bakker oer het succes van de slechtvalken
Blauwe Hoanskrobber op Skylge. © Anno Smit, Staatsbosbeheer