Van kerkhof tot muziekkorps: Buro De Vries ging op bezoek in Arum

Buro de Vries is deze zomer iedere week twee uur te gast in een Fries dorp. Wat is het karakter van het dorp? Wat valt er allemaal te beleven? Welke nieuwsgierige mensen wonen er? Deze keer is de bestemming Arum!
© Omrop Fryslân

De Gekroonde Leeuw

De Gekroonde Leeuw is ons gastheer. Eigenares is Roos van der Veen, die inmiddels al weer zes jaar achter de tap staat. Het bevalt haar uitstekend. Naast een kroeg runt Roos ook een klein restaurant en zes slaapkamers. En dat is niet alles, want Roos combineert haar werk in De Gekroonde Leeuw met een baan in een ziekenhuis in Amsterdam. Met recht is zij onze 'De Gekroonde Leeuwin'.
© Omrop Fryslan
Roos van der Veen van De Gekroonde Leeuw

Lugubere verhalen

Het kerkhof in Arum was in 1880 vol. Er kwam een nieuwe begraafplaats, maar een boerin die overleed had voor haar overlijden gezegd dat ze per se naast haar man wilde liggen. Die lag nog begraven op het oude kerkhof. Arbeiders hebben toen midden in de nacht stiekem het lijk van de boer uit z'n graf gehaald en naast dat van z'n vrouw gelegd. Arum-deskundige Oane Anema vertelt het lugubere verhaal.
© Omrop Fryslan
Een bezoek aan het kerkhof van Arum

Handen uit de mouwen

Op het industrieterrein van Arum vallen ze meteen op: de kranen op het terrein van Machinehandel Anema. Het gaat goed met dit bedrijf, dat de grootste werkgever van Arum is. Zelfs zo goed dat niet alle vacatures ingevuld kunnen worden.
© Omrop Fryslan
Machinehandel Anema

Voor meester opslaan

Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich hebben met elkaar een visie opgesteld: het Masterplan 'Gouden Land'. Een plan dat tot 2030 z'n beslag moet krijgen. Het gaat over de inrichting van het landschap om de Marneslenk heen. Daarbij is gekeken naar cultuurtoerisme en leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatverandering.
© Omrop Fryslan
Masterplan Gouden Landen

Creatieve geest in de kerk

Kunstenaar Louis Hagen verhuisde vijf jaar geleden van Terschelling naar Arum. Op Terschelling woonde en werkte hij al in een kerk: datzelfde kon hij ook in Arum doen. Hij kocht de eerdere gereformeerde kerk en trok er in. Werken en wonen loopt door elkaar bij deze kunstenaar, die houdt van kleur.
© Louis Verhagen
Kunstenaar Louis Hagen

Een 'boppeslach'

Arum is een echt kaatsdorp. Het won vijf keer de Freule: in 1905, 1930, 1946, 980 en 1984. Jan Hiemstra van het winnende partuur in 1946 woont nog altijd in Arum. Hij is nu bijna 90 jaar. En de laatste keer dat Arum de Freule won, zat Gerben Okkinga in het partuur. Zijn jongere broer Johan haalde wel de finale, maar wist die niet te winnen in 1987. Jan Hiemstra, Gerben Okkinga en Johan Okkinga praten over Arum als kaatsdorp.
© Omrop Fryslan
Arum is een kaatsdorp

Bij de les

Na de fusie tussen de twee scholen in Arum is een werkgroep hard bezig een nieuw schoolgebouw te realiseren. De school komt er wel, daar is men van overtuigd in Arum. Maar de Arumers willen meer: de school moet ook een soort van dorpslokaal worden, waar verenigingen kunnen repeteren en waar andere dorpsactiviteiten kunnen worden gehouden.
© Omrop Fryslan
Plannen voor het nieuwe schoolgebouw

Op de planken

Toneelspelen leeft in Arum. Er is al een paar keer een iepenloftspul opgevoerd en er waren twee toneelverenigingen, die onlangs samen verder zijn gegaan als een vereniging. Het Frsyk selskip Arum haalde afgelopen jaar de eerste prijs in de 'toanielkriich', de jaarlijkse wedstrijd voor amateurtoneelverenigingen. Regisseur Lieuwe Tolsma werd daarbij verkozen tot beste regisseur.
© Omrop Fryslan

Al 100 jaar muziek

Het korps Wubbenus Jacobs speelt onder leiding van dirigent Arjen Steur uit Bolsward. De christelijke muziekvereniging heeft dertig leden. Volgend jaar is een belangrijk jaar voor het korps, want dan bestaat het 100 jaar. Ze komen uit in de derde divisie, nadat ze twee keer zijn gepromoveerd.
© Omrop Fryslan
Toneel en muziek in Arum