Nieuw appartementencomplex voor jongeren met een verstandelijke beperking in Buitenpost

Op de plaats van het gebouw aan de Tsjerkstrjitte in Buitenpost waar voorheen de Aldi zat, komt waarschijnlijk een appartementencomplex. De stichting Sprank, met als thuisbasis Zwolle, heeft daar plannen voor. Het is de bedoelingen dat er zestien appartementen in het gebouw komen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het 'Aldi-gebouw' moet worden gesloopt, zodat er een heel nieuw complex kan worden neergezet.
In ympresje fan it nije appartemintekompleks © Sprank
Sprank is een christelijke stichting die zorg en steun biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank heeft dertig locaties in Nederland, een daarvan staat in Drachten. Er zijn plannen voor nog twee wooncomplexen in Fryslân: een tweede in Drachten en dus een in Buitenpost.
De gemeenteraad van Achtkarspelen is van de plannen op de hoogte en positief. Er wordt in Buitenpost al jaren gezocht naar woonruimte voor jonge mensen met een beperking. Het lijkt erop dat aan die zoektocht nu een eind is gekomen.
Maandag organiseert Sprank een informatieavond voor de buurt, waar ook vertegenwoordigers van de gemeente bij zullen zijn. Er zal dan worden vertelde hoe de bouwplannen er precies uitzien. Eind september volgt een tweede informatieavond, bestemd voor potentiële klanten.