Hoe staat het ervoor met de broedkolonies op het Wad?

Diverse soorten zeldzame vogels die graag in kolonies op, of heel dicht bij het Waddengebied broeden, lijken het dit jaar wat minder te doen op de Waddeneilanden. Alleen de grote stern doet het dit jaar heel goed op Griend. Maar op de andere eilanden is het beeld minder positief: op Vlieland, Ameland en Terschelling is er wel geprobeerd te broeden door sternen en kokmeeuwen, maar dat is daar lang niet altijd gelukt. Verslaggever Remco de Vries maakte een inventarisatie.
Seldsume koloanjebrieders hawwe it dreech op de Waadeilânnen
Vaak is het zo dat de meest kwetsbare vogelsoorten op het Wad meestal ook op de meest kwetsbare locaties broeden: dicht bij het water en het voedsel. Dat betekent ook dat het regelmatig mis gaat door hoog water of slecht weer.
Dat hoeft op korte termijn geen probleem te zijn, want het zijn vaak lang levende soorten. Dus zij kunnen 't het volgende jaar gewoon weer opnieuw proberen. En dat is dit jaar goed nieuws, want niet overal gaat het goed met de broedkolonies.
Vogeleiland Griend © Remco de Vries, Omrop Fryslân

Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog zijn zoals het nu lijkt geen grote groepen sternen. Tussen het meest oostelijke eiland en Ameland is het echter een ander, en vooral ook beter verhaal: op dit Rif zit een grote diversiteit aan sternsoorten. Maar het is geen topnieuws, want daar zijn wel eens 1.000 broedparen geweest, dit jaar zijn dat er zo'n 400.
Ook een klein stukje van de Kalkman is door de sternen bezet. Daar worden al kuikens gezien.

Ameland

Op Ameland zijn geen grote kolonies gevestigd op de Feugelpôlle. De zilvermeeuwen hebben wel een poging gewaagd, maar dat is niet gelukt. De grote stern die daar eerder met een grote kolonie zat, is weggebleven. Mogelijk ligt dat aan de beschikbaarheid van voedsel, vermoed boswachter Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer.

Terschelling

Aan de oostkant van Terschelling op de Koffiebonenplaat heeft een kolonie kleine sternen het geprobeerd, maar deze vogels zijn vertrokken na hoog water. Een klein aantal probeert het weer opnieuw.
Op de Noordsvaarder zitten deze keer niet veel vogels, uitgezonderd enkele goudplevieren. Dezelfde plevieren hebben op sommige locaties op het Noordzeestrand ook een plek gevonden.
De Steenplaat yn oktober 2018. © Remco de Vries, Omrop Fryslân

Griend

Op Griend zijn alle jongen van de zilvermeeuwen dit jaar opgegeten, maar met de kolonie grote sternen gaat het hier wel goed.

Vlieland

De Vliehors op Vlieland is vaak ook wel een locatie waar de sternen zich thuis voelen, maar dit jaar is het niet overal goed verlopen. Bij het Noordzeestrand in beginnende duinen heeft een kolonie gezeten, maar die is na veel regen vertrokken. Mogelijk zijn de op de Slufter terechtgekomen. En voor het eerst zit er een kolonie van zo'n 100 grote sternen op de Steenplaat tussen Vlieland en Tessel in.