Komt de basisschool van Tytsjerk met een dorpscentrum onder één dak?

Het college van Tytsjerksteradiel gaat onderzoeken of er een nieuwe basisschool kan worden gebouwd in Tytsjerk. In 2018 zijn de openbare en de christelijke school gefuseerd, maar het huidige schoolgebouw van de oude openbare school is te klein. Er moet een nieuw schoolpand komen, en volgens het dorp zou dat onder één dak moeten komen met een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum.
De huidige school in Tytsjerk © Google Street View
Na de fusie zijn de basisscholen OB Master Fennemaskoalle en CBS It Lemieren samengegaan onder de naam De Romte, onder de paraplu van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore. De leerlingen kwamen in het schoolgebouw van de voormalige openbare school, maar dat is eigenlijk te klein voor het aantal leerlingen en het pand is bovendien verouderd.

Handen ineen

Dorpsbelang Tytsjerk ziet graag dat alle voorzieningen van het dorp onder één locatie komt. Daarom wil het dorpsbelang met dorpshuis Yn 'e Mande, de peuteropvang en de school samenwerken. Het nieuwe schoolgebouw zou een 'MFC' moeten worden, een multifunctioneel centrum.
Het college heeft 10.500 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar een nieuw te bouwen school. De andere 10.500 die nodig is, wil het dorpsbelang uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie halen.