Wethouder Feitsma niet blij met vertrek Psy-fi uit Leeuwarden

Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden is niet blij dat het festival Psy-fi uit het Groene Ster-gebied vertrekt. "Het moment kwam als een verrassing, want we hadden als gemeente natuurlijk al contact met de organisatie om eens te kijken: kan het nog komend jaar? Daar is ook over gemaild, maar er was nog geen afspraak gemaakt. Dat aanbod hebben wij wel gedaan, maar daar is niet op ingegaan. Dus ik vind het wel zonde dat het ineens zo definitief is. Maar zij maken zelf de keuze en als het over is, is het over."
Lêste jier foar festival Psyfi yn it Griene Stjergebiet
Feitsma denkt wel dat de organisatie van het festival serieus is met het besluit. "Ik ga ervan uit dat dit de laatste keer is eind augustus. Dat is zonde want hij hebben als college net de evenementennota gemaakt en naar de raad gestuurd, en daar staat Psy-fi juist in als evenement dat wij willen behouden vanwege het internationale karakter," geeft Feitsma aan.

Voorwaarden hetzelfde

Volgens de wethouder waren de voorwaarden voor het houden van het festival eigenlijk hetzelfde als die van vorig jaar. "Er is eigenlijk weinig veranderd als het gaat om de tijden, de geluidsnormen en wat wel en niet kan. Dat deze keuze wordt gemaakt, is dus wel apart."
De evenementennota is wat de inhoud betreft ook niet zo heel nieuw, zegt Feitsma. "Die is gebaseerd op bestaand beleid, zoals het geluidsbeleid dat jaren geleden als door de raad is vastgesteld. Alles is nu in één nota gezet. Niet enkel voor de Groene Ster, maar ook voor de binnenstad en andere locaties zoals het Halbertsmaplein in Grou."

Uitspraak Welcome to the Village

Toch is er wel wat veranderd, namelijk dat de rechter besloten heeft dat het festival Welcome to the Village niet meer tot 01.00 uur, maar nog maar tot 00.00 uur mag duren. Feitsma: "Dat heeft ons ook verrast, wij zijn er helemaal niet blij mee. Wij hopen ook dat wij dat voor de komende edities terug kunnen draaien, daar zullen we ons best voor doen. Maar wij zitten nu wel met deze situatie opgescheept."
Feitsma hoopt dat er niet meer evenementen besluiten uit Leeuwarden te vertrekken. "Maar we hebben het over ondernemers, dus ik snap de onrust."

Culturele Hoofdstad-legacy

Op opheft om het Groene Ster-gebied als festivalterrein speelt net in een periode dat er veel gesproken wordt over de 'legacy' van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018. "Als college willen we graag dat dit soort dingen gebeuren in Leeuwarden," legt Feitsma uit.
"Het moet bij de Groene Ster mogelijk zijn om drie meerdaagse festivals te houden. Dat blijft ons standpunt, dat geldt ook voor de komende jaren. Psy-fi heeft nu aangegeven: wij willen niet. Dan moeten we zien wie er wel wil."
Wethouder Sjoerd Feitsma over het vertrek van Psy-fi
Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden © Omrop Fryslân, René Koster