Over vijf jaar tekort aan 108 doktersassistenten en 124 praktijkondersteuners

De komende vijf jaar dreigt een tekort van 108 doktersassistenten en 124 praktijkondersteuners in Fryslân, dat geeft Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg aan.
© Omrop Fryslân
De vraag naar zorg wordt steeds groter door de vergrijzing. Maar veel medewerkers in de zorg gaan juist met pensioen, terwijl er te weinig opvolgers zijn.
De vergrijzing zorgt voor meer 75-plussers in onze provincie. Die gaan vaker naar de huisarts toe, en daardoor neemt de druk op huisartsen toe. En dat terwijl 23 procent van de huisartsen nu al een tekort heeft aan assistenten en praktijkondersteuners.