'Grutsk op Greidefûgels' wint Friese reclameprijs 2018

De reclamespot 'Grutsk op Greidefûgels' is de beste Friese reclame van 2018. De reclamespot is gemaakt door Merlin Producties in opdracht van een collectief van boeren- en natuurorganisaties om boeren er op te wijzen goed op de weidevogels te passen. Er waren drie reclames genomineerd, waar mensen op konden stemmen. De beide andere reclamespots waren 'Wy hâlde fan netsjes' van Aquacell en 'De fytsesaak fan Joop Zandberg'.
Fryske reklamepriis
Het doel van de jaarlijkse Fryske Reklamepriis is om het gebruik van de Friese taal in reclame-uitingen te stimuleren. De prijs is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging, en wordt al sinds 1995 uitgereikt.
Vorige winnaars waren o.a. de Mazzelshop, Resi Wooncentrum en Wetterskip Fryslân.